مركز مشاوره دانشجويي امين
(مرکزی سلامت محور و سعادت محور)
دانشگاه آزاد اسلامي يزد مجتمع فرهنگي امام خميني(ره) ( ساختمان حسينيه) مرکز مشاوره شماره تماس 31872244-31872266 38203059-035