مركز مشاوره دانشجويي امين - کلینیک کسب و کار برکتدانشگاه آزاد اسلامي يزد مجتمع فرهنگي امام خميني(ره) ( ساختمان حسينيه) مرکز مشاوره
شماره تماس - 31872244 - 31872266 - 38203059-035